Cvetka Ribarič Lasnik

Rojena: 1960
Kraj prebivanja: VELENJE
Poklic: DOKTORICA BIOLOŠKIH ZNANOSTI
Delo, ki ga opravlja: DIREKTORICA

Kontakti:

Pokličite me in se dogovorimo za sestanek
GSM: 041 698 219
E-pošta: cvetka.ribaric@iop.si

Kratka biografija

Rodila se je 13. aprila 1960 v Slovenj Gradcu. Po diplomi na Biotehniški fakulteti (1987–1996) se je zaposlila v razvojnem oddelku SOZD REK Franc Leskošek Luka v Velenju. Leta 1981 je magistrirala in leta 1996 doktorirala na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Leta 2003 je bila izvoljena za docentko za ekologijo rastlin na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. V letih 1992–2004 je bila pomočnica direktorja na Inštitutu za ekološke raziskave ERICO Velenje. Vsa ta leta se je posvečala raziskavam vpliva onesnaževanja okolja na rastline, živali in ljudi ter sanaciji onesnaženega okolja v industrijsko najbolj obremenjenih predelih Slovenije. Leta 1998 je postala stalna sodna izvedenka za področje ekologije, varstvo okolja, narave in naravne dediščine. Vodenje Ekoremediacijskega tehnološkega centra v Celju je prevzela leta 2005, leta 2006 pa je z Občino Šentjur ustanovila javni zavod Inštitut za okolje in prostor v Celju in postala njegova direktorica. Bila je zunanja svetovalka Hedelskabet – Danish Land Development Service, Forestry and Natural Resources. Imenovana je bila za predstavnico Slovenije v Evropski uniji (1999–2002) v konfiguracijah ustreznih organov in odborov, ki jih je ustanovila Evropska komisija. V obdobju 2004–2006 je bila članica ekspertne skupine Regijskega študijskega središča v Celju za pripravo in ustanovitev visokošolskega strokovnega študijskega programa Varstvo okolja in ekotehnologija.

Zakaj stranka Zares?

Za stranko Zares sem se odločila, ker mi vsebina njenega programa daje priložnost in pravico do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev. Naše skupne vrednote in načela so poštenost, zaupanje, pogum, odločnost, načelnost, argumentiranost in strpnost. Pripravljeni smo oblikovati na znanju temelječo in varno družbo svobodnih ter ustvarjalnih Slovencev. Mi in naši otroci si zares zaslužimo še boljšo prihodnost.

Zakaj jaz?

Z razvojno-raziskovalnim delom na področju varovanja okolja, narave in naravne dediščine se ukvarjam že 21 let. S poznavanjem lokalnih in globalnih vprašanj okolja in prostora ter na področju raziskovalne dejavnosti in šolstva bom aktivno sodelovala pri odpravljanju težav in nepravilnostih, ki so nastali v obdobju dosedanje vlade.

Kaj boste naredili za razvoj vašega okraja?

Zavzemala se bom:
1. za vzpostavitev znanstvenoraziskovalnega medicinskega centra v Topolšici, ki bo povezan z evropskimi univerzitetnimi kliničnimi centri,
2. za postavitev industrijske cone za razvoj majhnih in srednje velikih podjetij,
3. za pritegnitev izobraženega kadra in omogočanje ugodnih najemniških stanovanj mladim družinam ,
4. za urejanje centrov za popestritev življenja upokojencev in samskih žensk ter moških,
5. za očiščenje onesnaženih tal v Šaleški dolini z uporabo kmetijskih rastlin za zdravo ekološko pridelavo hrane.

Katera bo vaša prva poteza ob izvolitvi?

Javno se bom zahvalila volilkam in volilcem. Pričela bom z aktivnostmi za izdelavo projektov in pridobivanje evropskega denarja za realizacijo sastavljenih ciljev.

Zakaj menite, da boste dobra poslanka?

Kot neobremenjena in sveža moč v političnem prostoru lahko pripomorem h kakovostni in argumentirani razpravi, ki bo vodila k uspešnejšemu, hitrejšemu in manj političnemu odločanju v državnem zboru.

Kakšna bo Slovenija leta 2020?

V Sloveniji bo izboljšan šolski sistem pri vzgoji otrok v odnosu do narave. Stroka bo neodvisna. Državljanke in državljani bodo varni. Slovenija bo turistična oaza Evrope z visokimi standardi bivanja in medčloveških odnosov.

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License