Aleš Berger

Rojen: 1961
Kraj prebivanja: TRBOVLJE
Poklic: UNIVERZITETNO DIPLOMIRAN INŽENIR RUDARSTVA
Delo, ki ga opravlja: POMOČNIK DIREKTORJA

Kontakti:
Pod ostrim vrhom 1a
1420 Trbovlje

Tel.: 03 56 31 472
GSM: 041 662 575
E-pošta: berger.ales@gmail.com

Povezave na spletne socialne mreže: Aleš Berger

Časovnica »neuradnih ur« (na domačem naslovu):
PON–PET: od 15. do 17. ure
SOB: od 8.30 do 10. ure

Kratka biografija

Rodil se je 12. januarja 1961 v Ljubljani, osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval v Trbovljah, nato pa nadaljeval študij v Ljubljani na FNT na Oddelku za montanistiko in maja 1985 diplomiral. Zaposlil se je v Rudniku Trbovlje, kjer je že od začetka opravljal odgovorne naloge na tehničnem področju. Leta 2001 je bil imenovan za direktorja družbe RTH. Danes je v istem podjetju vodja Službe za varnost in zdravje pri delu. V aktivno družbeno življenje je vključen tudi zunaj podjetja, saj je bil že v mandatu 1990–1994 izvoljen v Skupščino občine, na zadnjih treh lokalnih volitvah pa v Občinski svet Občine Trbovlje. Njegovo življenje je močno vpeto tudi v športno dogajanje, saj je bil v mlajših letih aktiven tekmovalec v smučanju, tenisu in nogometu, danes pa je reden rekreativec in član odborov društev.

Zakaj stranka Zares?

Za stranko Zares sem se odločil, ker je nova in sveža moč v političnem prostoru. Vanjo je vključenih veliko mladih ljudi, ki imajo zagon in sveže ideje, tako širše v Sloveniji kot v našem lokalnem okolju. Poleg tega stranka združuje tudi ljudi z izkušnjami na političnem polju z demokratičnim razmišljanjem, ki mi je blizu. Stranka ima dober program, ki temelji na liberalnosti, demokratičnosti in družbeni odgovornosti.

Zakaj jaz?

Že v svojem poklicu sem dokazal, da znam slediti zastavljenim ciljem in jih tudi uresničevati. Sposoben sem poslušati in pomagati ljudem v težavah. Vedno sem rad delal v timu, bil vodja ali pa samo njegov član. Po naravi nisem konfliktna oseba in v vsakem okolju znam konstruktivno delovati.

Kaj boste naredili za razvoj vašega okraja?

Zavzemal se bom:
1. za čim ustreznejši potek trase v projektu tretje razvojne osi, da se občini Trbovlje in Zasavju pri tem zagotovijo optimalni priključki, kar je pogoj za večje zanimanje investitorjev, uvajanje novih dejavnosti in odpiranje novih delovnih mest,
2. za ohranjanje in nadaljnji razvoj energetike v Zasavju, da se optimalno spelje postopni umik premogovništva iz Zasavja in da bo razvoj energetike temeljil na novem tehnološko in ekološko modernem objektu, ki bo zagotavljal tudi nove zaposlitvene možnosti,
3. za spodbujanje čim tesnejšega sodelovanja v ožji zasavski regiji ter iskanje skupnih interesov, projektov in njihovih virov financiranja predvsem na infrastrukturnem, gospodarskem in športnem področju.

Katera bo vaša prva poteza ob izvolitvi?

Skupaj z ekipo in ob sodelovanju lokalnega okolja bomo postavili prednostne naloge in področja delovanja, za katera sem strokovno najbolj usposobljen, ter bom takoj začel uresničevati zastavljene cilje, predvsem na lokalni ravni.

Zakaj menite, da boste dober poslanec?

V celotnem mandatu si bom prizadeval, da bodo cilji in ideje, zapisani v programu stranke, uresničeni v čim večji meri. Deloval bom povezovalno, pri odločanju sledil in upošteval tehtne in predvsem strokovne argumente. S takšnim načinom je mogoče doseči optimalne rešitve, pomembne tako za Slovenijo kot za posamezno lokalno skupnost.

Kakšna bo Slovenija leta 2020?

Slovenija bo država zdravih ljudi, kjer bodo različni (davčni) ukrepi pospeševali pridelavo in predelavo bioprehrane in vplivali na nižje oziroma dostopnejše cene.
Imeli bomo učinkovito in konkurenčno gospodarstvo, ki bo temeljilo na inovativnosti, prostem pretoku znanja in idej, administrativno in davčno okolje pa ne bosta ovirali uspešnega delovanja podjetij. Slovenija bo ekološko napredna država, ljudje se bodo zavedali posledic svojega ravnanja na okolje. Zaupali bomo v pravno državo, učinkovit sistem delovanja državnih organov, gospodarskih družb in drugih subjektov pa bo zagotavljal državo svobodnih ljudi. Imeli bomo neodvisno sodstvo ter napredno in učinkovito kaznovalno politiko.

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License