Darinka Jerčinovič Vrlinič

Rojena: 1972
Kraj prebivanja: ČRNOMELJ
Poklic: UNIVERZITETNO DIPLOMIRANA INŽENIRKA STROJNIŠTVA
Delo, ki ga opravlja: VODJA PROJETKOV V DANFOSS D.O.O. ČRNOMELJ

Kontakti:
Pisarna ZARES Bela krajina

Sadež 3
8340 Črnomelj

Tel.: 01 23 45 678
Faks: 01 23 45 678
GSM: 031 864 353
E-pošta: vrlinic.darinka@gmail.com

Časovnica „neuradnih ur“ (Griblje 65a):
PON/SRE: od 17. do 20. ure

Kratka biografija

Rodila se je 22. februarja 1972 v Novem mestu. Prihaja iz obrtniške družine s 40-letno tradicijo. Osnovno in srednjo šolo je obiskovala v Črnomlju, nato pa je šolanje nadaljevala v Ljubljani na Fakulteti za strojništvo, kjer je leta 1997 diplomirala. Vrnila se je v Belo krajino, kjer se je zaposlila v podjetju Danfoss, najprej kot procesna tehnologinja, nato kot vodja programa, sedaj pa dela na delovnem mestu vodja projektov. Zase pravi, da je po izobrazbi tehnik, ki mu je človek na prvem mestu. Od leta 2006 je članica odbora za turizem in varstvo okolja v Občini Črnomelj.

Zakaj stranka Zares?

Za stranko Zares sem se odločila, ker je nova, sveža moč v našem političnem prostoru. Vsaka novost zahteva ogromno poguma, jasnih ciljev in drznih zahtev – takšna pa sem tudi sama. Neobremenjena, dostopna in odprta za nove predloge in ideje ne glede na to, kdo jih podaja.

Zakaj jaz?

Že nekaj časa opažam, da v politiki delajo ljudje, ki nimajo dovolj znanja ne volje, da bi kaj spremenili na bolje. Prepričana sem, da s svojim znanjem in izkušnjami, pridobljenimi v mednarodnem podjetju, lahko pridobim ljudi za svoje projekte. Sem pobudnica novih idej, sposobna motivirati in voditi ljudi ter imam potrebno znanja in izkušnje v vodenju projektov, pri čemer prevzemam polno odgovornost za svoje delo. Sem dobra pogajalka in znam poslušati druge, kar je bistveno za timsko delo.

Kaj boste naredili za razvoj vašega okraja?

Zavzemala se bom:
1. za spodbujanje gospodarstva in samostojnega podjetništva v Beli krajini, kamor štejem tudi male in srednje velike kmetije, da bi spodbudili razvoj in vračanje kadrov. Bela krajina mora pridobiti več sredstev za razvojno spodbudne programe, reševanje socialne problematike in štipendiranje kadrov,
2. za delovanje Bele krajine kot interesne regije, kot homogene celote s poenotenimi stališči do pomembnejših projektov,
3. za glas Belokranjcev, ki se mora v parlamentu res slišati, obenem pa mora postati pomembnejši in veljavi v vseh ozadjih političnega dogajanja.

Katera bo vaša prva poteza ob izvolitvi?

Začela bom dokazovati, da so znanje, odločenost in strokovnost edini temelji, na katerih je mogoče argumentirano graditi kakovostno prihodnost republike in njenih prebivalcev. Ta pa je mogoča le, če je uravnotežen razvoj lokalnih skupnosti.

Zakaj menite, da boste dobra poslanka?

Pri svojem delu v parlamentu bom dosledno in strokovno sledila predvsem tehnološkim, razvojnim in socialnim vprašanjem. Ni me strah javno nastopati in z argumenti znam predstaviti in braniti svoja stališča. Moje strokovno znanje, izkušnje v mednarodnem podjetju, ugled v okolju in preteklost moje družine mi dajejo dodatno moč za prihodnje delovanje. Menim, da lahko v marsikaterem primeru pripomorem h kakovostni in argumentirani razpravi, ki bo vodila k uspešnejšemu, hitrejšemu in manj političnemu odločanju v državnem zboru.

Kakšna bo Slovenija leta 2020?

Slovenija bo leta 2020 razvita evropska država z visokimi socialnimi standardi, ki bo z zakonodajo in davčno politiko omogočala razvoj gospodarstva, lokalnih skupnosti in posameznika, pri čemer bomo ohranjali okolje za naše zanamce.

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License