Nina Pečnik

Rojena: 1977
Kraj prebivanja: HRASTNIK
Poklic: DIPLOMIRANA EKONOMISTKA
Delo, ki ga opravlja: STROKOVNA SODELAVKA NA PODROČJU KAKOVOSTI IN KADROVSKIH ZADEV

Kontakti:

GSM: 040 309 433
E-pošta: nina.pecnik@zares.org
E-pošta: ninapecnik@yahoo.co.uk

Osebna spletna stran: www.ninapecnik.si
Facebook: Nina Pečnik

Časovnica »neuradnih ur« (na gornjem naslovu):
TOR/ČET: od 17. do 18. ure

Kratka biografija

Nina Pečnik je rojena 27.12.1977 v Trbovljah. Osnovno šolo je obiskovala v Hrastniku, šolanje pa nadaljevala na gimnaziji v Trbovljah. Diplomirala je leta 2004 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer danes obiskuje magistrski študij. Stanuje v spodnjem delu Hrastnika. Njeni hobiji so tek ob Savi, hribolazništvo, risanje in slikanje ter igranje violine. Kot štipendistka Regionalnega centra za razvoj Zasavje se je leta 2007 zaposlila v visoko tehnološko usmerjenem zasavskem podjetju in danes dela kot strokovna sodelavka na področju kakovosti in kadrovskih zadev. Pred tem pa je delala v oglaševanju na lokalni televiziji. Poznajo jo kot v cilje usmerjeno aktivistko, ki na prvo mesto postavlja učinkovito sodelovanje med vpletenimi stranmi in kot človeka, ki je dojemljiv za potrebe krajanov v lokalni skupnosti.

Zakaj stranka Zares?

Delovanje stranke Zares je zastavljeno dolgoročno in z aktivnim, ustvarjalnim odnosom do najpomembnejših vprašanj in izzivov naše družbe. S svojo odprtostjo nakazuje, da je mogoče vzpostaviti vrednote učinkovitega sodelovanja na vseh ravneh in povečati opravilno sposobnost političnega aparata, pogledati preko trenutnih okvirov ter politiko dvigniti na višjo raven.

Zakaj jaz?

Ker se odločno in premišljeno lotim vsakega zastavljenega projekta. Verjamem, da je mogoče preseči miselnost levo oziroma desno politično usmerjenih in doseči demokratičen dogovor v vsaki situaciji.

Kaj boste naredili za razvoj vašega okraja?

Zavzemala se bom:
1. za tretjo razvojno os ter za čim ustreznejši potek trase ceste in optimalne priključke za Hrastnik in Zasavje nanjo; razvojna os je namreč pogoj za večje zanimanje investitorjev, uvajanje novih dejavnosti, razvoj podeželja in odpiranje novih delovnih mest,
2. za razvoj človeških virov: za kakovostnejše življenje in podporno okolje mladim,
3. za bolj zdravo okolje in za neoporečno vodo,
4. za razvoj podeželja: za zdravo slovensko hrano in razvoj podjetništva na podeželju.

Katera bo vaša prva poteza ob izvolitvi?

Za kakovostno prihodnost Hrastnika in Zasavja bom na pristojnih ministrstvih in agencijah zahtevala ponovno preučitev predloga projekta tretje razvojne osi.

Zakaj menite, da boste dobra poslanka?

Zavedam se, da biti poslanka ni zgolj pripadnost stranki, temveč je služba državljankam in državljanom. Prizadevala si bom za odgovorno in strokovno delo, za odmik od političnega teoretiziranja k paradigmi uresničevanja dejanj, povezanih s socialnimi, ekološkimi in razvojnimi vprašanji, za jedrnato in v rešitve usmerjeno razpravo.

Kakšna bo Slovenija leta 2020?

Slovenija bo prepoznavna kot dežela izobraženih in poštenih ljudi. Država, ki bo z notranjo trdnostjo in povezanostjo zgled celotni Evropski uniji. Soočala se bo s številnimi izzivi, kot so podnebne spremembe, priseljevanje in zagotavljanje pitne vode in hrane. Solidarnost, enake možnosti in skrb za najšibkejše bodo prednostne naloge države. Zasavje bo gospodarsko, tehnološko, razvojno, socialno in družbeno primerljivo z regijami v Sloveniji in Evropski uniji. Mladi bodo imeli možnost stanovati in delati v domačem kraju, starejšim pa bo zagotovljeno okolje za preživljanje lepe starosti.

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License