Vilma Jan Špiler

Rojena: 1959
Kraj prebivanja: KRŠKO
Poklic: INŽENIRKA GEODEZIJE, UNIVERZITETNO DIPLOMIRANA EKONOMISTKA
Delo, ki ga opravlja:VODJA GEODETSKE UPRAVE KRŠKO

Kontakti:
ZARES – nova politika

Občinski odbor Krško
Cesta krških žrtev 36
8270 Krško

GSM: 051 387 788
E-pošta: zares@vilma.si
Osebna spletna stran: www.vilma.si

Časovnica »neuradnih ur:
Po predhodnem dogovoru.

Kratka biografija

Rodila se je 20. novembra 1959 v Postojni. Doštudirala je leta 1982 v Ljubljani na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo – smer geodezija in se še istega leta zaposlila na Geodetski upravi v Tolminu. Po preselitvi v Krško leta 1988 se je za eno leto zaposlila v Jutranjki na AOP, nato pa v svoji panogi na Geodetski upravi v Krškem, kjer je leta 1995 prevzela njeno vodstvo in je na tem mestu še danes. Leta 2001 je ob delu dokončala še univerzitetni študij ekonomije na Univerzi v Mariboru. Prebivalci jo poznajo tudi kot predsednico Plavalnega kluba Celulozar Krško, inštruktorico joge, članico več dobrodelnih društev, zagovornico športnih aktivnosti vseh generacij, članico Občinskega sveta v Krškem od leta 2006 dalje. Je mati treh sinov in ima velik posluh za reševanje stisk in potreb sokrajanov.

Zakaj stranka Zares?

Priložnost za novo politiko v stranki Zares sprejemam ko enkratno priložnost, ki je ne gre zamuditi. Stranka Zares ni politično obremenjena s preteklostjo, deluje v sedanjosti in ima jasno vizijo prihodnosti.

Zakaj jaz?

Ker sem pripravljena sprejeti nove izzive in uresničiti zastavljene cilje, ustvarjati in uresničiti nove na vseh področjih življenja s pomočjo izkušenj, delavnosti in dobre mere poguma. Predvsem pa povrniti politiki ugled in zaupanje.

Kaj boste naredili za razvoj vašega okraja?

Zavzemala se bom:
1. za vzpostavitev sklada, kamor se bo stekal denar, ki ga Občina Krško dobiva kot nadomestilo za razvrednotenje prostora zaradi prisotnosti jedrske elektrarne, ki se bo strogo namensko uporabljal,
2. za zasnovo nove prostorske in stanovanjske strategije, da si bodo mladi lahko kupili zemljišče za svoj nov dom, ter hkrati za pospeševanje gradnje novih stanovanj,
3. za določitev razvojne strategije Krškega, pritegnitev novih investitorjev za ustvarjanje novih delovnih mest z dodano vrednostjo,
4. za boljšo kakovost življenja občanov, bi bo vključevala dokončanje projekta gradnje olimpijskega bazena, obnovo Valvasorjevega kompleksa in starega mestnega jedra Krškega, novo knjižnico.

Katera bo vaša prva poteza ob izvolitvi?

Moja prva naloga bo vzpostaviti sklad, kamor se bo stekal denar, ki ga Občina Krško dobiva kot nadomestilo za razvrednotenje prostora zaradi prisotnosti jedrske elektrarne, ter zagotoviti njegovo namensko in transparentno porabo.

Zakaj menite, da boste dobra poslanka?

V marsikaterem primeru lahko pripomorem h kakovostni in argumentirani razpravi ter k dvigu kulture političnega dialoga.

Kakšna bo Slovenija leta 2020?

Predvsem si želim, da bo v ravnovesju med tehnološkim razvojem in ohranjanjem narave, stroko in politiko, socialo in kapitalom, integracijo in individualnostjo, ohranjanjem tradicije in vključevanjem naprednega, klasičnim in alternativnim, ruralnim (podeželskim) in urbanim (mestnim) razvojem. Prednostno je treba doseči ravnovesje v ljudeh samih, najprej v vsakem posamezniku in posledično v celotni družbi. Družba je namreč močna le toliko, kolikor je močan njen najšibkejši člen, posameznik.

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License