Ivan Medved

Rojen: 1962
Kraj prebivanja: LAŠKO
Poklic: GLASBENIK
Delo, ki ga opravlja: VODJA OI JSKD LAŠKO

Kontakti:
Pisarna Zares Laško

Kidričeva ulica 2
3270 Laško

GSM: 041 442 442
E-pošta: ivan.medved@zares.si
E-pošta: ivan.medved1@siol.net

Časovnica »neuradnih ur« (lokalna pisarna):
PON-PET: od 19. do 20. ure
SOB: od 9. do 10. ure

Kratka biografija

Rodil se je 19. maja 1962 v delavski družini v Tevčah, osnovno šolo je obiskoval v Laškem, srednjo policijsko šolo pa v Tacnu. S 13 leti je kot klarinetist začel igrati v laški pihalni godbi. Na Srednji glasbeni šoli in Akademiji za glasbo v Ljubljani je študiral saksofon in oboo. Od leta 1981 je bil zaposlen v Orkestru slovenske policije, od leta 1994 kot pomočnik poveljnika orkestra. V času osamosvojitvene vojne je bil kot pripadnik slovenske policije aktivno vključen v naloge, povezane z varovanjem samega vrha takratne slovenske oblasti. Od leta 2001 je zaposlen na Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti kot vodja Območne izpostave Laško. Poučuje tudi saksofon. Od leta 1996 je dirigent in predvodnik laške pihalne godbe, prav tako je predvodnik Zveze slovenskih godb in učitelj predvodništva.

Zakaj stranka Zares?

Stranko vidim kot resnično močno okrepitev in osvežitev slovenskega političnega prostora. Z novimi obrazi v slovenski politiki mi je bila simpatična že od njene ustanovitve. Zato vidim zares pravo priložnost, da svoje znanje, sposobnosti in energijo skoznjo usmerim tudi širše – v lokalno okolje in tako delujem za dobrobit vseh nas.

Zakaj jaz?

V stranko Zares sem se vključil predvsem zaradi vizije stranke, da je v slovenskem okolju še prostor za stranko, ki ni obremenjena s preteklostjo. Vsak svoj izziv jemljem zares, zato sem se tudi odločil za stranko, ki jo sestavljajo ljudje, odprti za nove pobude in ideje. Sam sem po srcu in poklicu glasbenik, kjer moraš biti odprt in vedno pripravljen na nove izzive in spremembe. Tako kot je takt pomemben v glasbi, je prav tako v mojem življenju. Odločam se za rešitve, ki zvenijo prijetno in so sprejemljive za vse.

Kaj boste naredili za razvoj vašega okraja?

Zavzemal se bom:
1. za nadaljevanje izboljševanja lokalne in komunalne infrastrukture (ceste, vodovod) ter za tretjo razvojno os po meri lokalnih prebivalcev,
2. za vsestranski razvoj in odpiranje novih delovnih mest (v obeh zdraviliščih, v nekdanjih prostorih KPD Radeče) ter za lepšo prihodnost mladih generacij,
3. za razvoj turizma in podeželja (kmečki turizem, ekološko kmetijstvo) s poudarkom na zdraviliškem turizmu zdravilišč v Laškem in Rimskih Toplicah,
4. za kakovostnejše preživljanje jeseni življenja (gradnja doma starejših v Rimskih Toplicah in Radečah in povečanje zmogljivosti v domu starejših v Laškem, organiziranje dopoldanskega druženja in varstva starejših) in za pridobitev certifikata Občina po meri invalidov,
5. za spodbujanje izobraževanja vse življenjsko obdobje in za večjo dostopnost vrtcev,
6. za kulturo življenja, za kulturo bivanja vseh občanov občin Laško in Radeče.

Katera bo vaša prva poteza po izvolitvi?

Najprej bom vsekakor povezal ideje in zamisli tako mojih volivcev kot vseh drugih iz volilnega okraja ter vse to aktualiziral na državni ravni. Svoj volilni okraj pa bom ažurno seznanjal s svojim delom v parlamentu ter volivcem približal zakonodajno vejo oblasti.

Zakaj menite, da boste dober poslanec?

V vlogi, v kateri delujem trenutno v kraju, sem vedno odprt in pripravljen na komunikacijo z vsemi. Veljam za realista, zato ne dajem obljub, ki jih ne morem izpolniti. V svojem delovanju v državnem zboru vidim priložnost za prenos pobud iz lokalne ravni na državno in obratno. Po ustanovitvi pokrajin pa vidim veliko priložnost v povezovanju lokalnih skupnosti tako znotraj pokrajine kot tudi širše – v gospodarstvu, zdraviliški dejavnosti, turizmu, obrtništvu, kulturi.

Kakšna bo Slovenija leta 2020?

Slovenijo leta 2020 vidim kot eno razvitejših držav članic Evropske unije. Menim, da bo tedaj Slovenija na področju podnebnih sprememb imela prepoznavno vlogo tako v svetu kot v Evropski uniji. Naša država bo glede na svojo geografsko lego in svoje naravno bogastvo, morala prevzemati vse pomembnejšo vlogo pri ohranjanju naravnega okolja. S svojimi kadri, ki z znanjem prodirajo na svetovne trge, bo zagotovo tudi na visoki ravni znanstvenoraziskovalnega področja. Ne morem pa si predstavljati v tem obdobju Slovenije brez sodobne prometne infrastrukture. Slovenske železnice se bodo morale prestrukturirati in posodobiti. Vidim nas kot državo, ki ne bo podpirala nasilja in ne bo vojaško usmerjena, temveč bo večji del sredstev namenjala v intelektualni kapital in raziskave.

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License