Zdravko Mastnak

Rojen: 1961
Kraj prebivanja: SEVNICA
Poklic: INŽENIR AGRONOMIJE – ENOLOG
Delo, ki ga opravlja: VODEJE LASTNE VINSKE KLETI

Kontakt:
Pisarna ZARES

Trg svobode 11
8290 Sevnica

E-pošta: sevnica@zares.si
Tel.: 051 382 544 predsednik Dejan Marcola
041 205 105 predstavnik Dejan Kmetič

GSM: 041 690 136
Osebna spletna stran: www.zdravko-mastnak.si

Časovnica »neuradnih ur« (lokalna pisarna):
SRE: od 15. do 17. ure oziroma po predhodnem dogovoru

Kratka biografija

Rodil se je 23. maja 1961. Leta 1985 je diplomiral iz agronomije na Fakulteti za kmetijstvo Univerze v Mariboru. Kot enolog se je zaposlil v Vinski kleti Krško, dodatno pa se je izobraževal tudi po svetu, v Franciji, Italiji, Španiji, Argentini, Južni Afriki, ZDA in Avstraliji. Od leta 2006 s statusom kmeta nadaljuje družinsko tradicijo – uspešno gospodari z lesom in z vinom na domači kmetiji v Krakovem. Je ponosen lastnik uveljavljenih blagovnih znamk vina Penina Valentina, Penina Valvasor, Modra frankinja ter Cviček, s katerimi je pridobil že vrsto nagrad. Poznan je kot strokovnjak na področju kmetijstva in podjetništva ter sokrajan, ki meni, da je mogoče v občini Sevnica še veliko stvari spremeniti na bolje.

Zakaj stranka Zares?

Za stranko Zares sem se odločil zaradi odločnega in uspešnega vodstva stranke, ki je že v osnovnih programskih usmeritvah zapisalo, da se ne omejuje na štiriletni politični mandat, da se bo izogibalo političnim delitvam in opredelitvam, da se stranka ne bo ukvarjala sama s seboj, ampak in predvsem z izboljšanjem življenja vseh državljank in državljanov.

Zakaj jaz?

Sem pošten in odločen, predvsem pa strokoven. Želim soustvarjati spremembe. Pri delu so mi bila vedno glavna vodila korekten in odprt odnos do ljudi, pristen odnos s sodelavci in dobro opravljeno delo. Kot strokovnjak sem se že takoj po končanem študiju odločil, da delujem v domačem okolju, saj verjamem, da je mogoče uspeti tudi v manjših mestih.

Kaj boste naredili za razvoj vašega okraja?

Zavzemal se bom:
1. za večjo gospodarsko konkurenčnost in spodbujanje podjetništva z novimi investitorji, z olajšavami pri ustanavljanju podjetij in odpravljanjem administrativnih ovir ter s črpanjem sredstev iz skladov Evropske unije,
2. za pospešene investicije v infrastrukturo, predvsem pri planiranju tretje razvojne osi ter gradnji in posodobitvi cestne, vodne, telekomunikacijske infrastrukture,
3. za aktivno regionalno politiko s povezovanjem s posavskimi občinami in občinami s sorodnimi ambicijami ter mednarodnim delovanjem,
4. za ustvarjanje priložnosti za okolje in podeželje s pospeševanjem kmetijstva in turizma ter izkoriščanjem potenciala lesa,
5. za mladim in mladim družinam prijazno okolje z dobro ponudbo privlačnega in dobro plačanega dela ter ugodnimi pogoji pri pridobivanju stanovanj,
6. za večjo kakovost življenja za vse generacije z možnostmi za aktivno preživljanje prostega časa, s podpiranjem društev s področja kulture, športa in turizma ter z zdravstvenim in socialnim varstvom za vse.

Katera bo vaša prva poteza ob izvolitvi?

Vzpostaviti želim pristen stik z občani občine Sevnica in vsemi večjimi podjetji, predvsem tistimi, ki imajo perspektivne razvojne programe. Prisluhnil bom njihovim problemom in željam, jih uskladil s svojo vizijo in programom ter pozneje to zares zagovarjal na vseh področjih svojega delovanja.

Zakaj menite, da boste dober poslanec?

V Republiki Sloveniji ima po ustavi oblast ljudstvo. Tega se bom zavedal ves čas svojega mandata. S sedanjim stanjem v državi nisem zadovoljen, zato si želim aktivno sodelovati predvsem pri odločitvah, ki so pomembne za občino Sevnica oziroma so mi blizu strokovno. S svojim znanjem in izkušnjami lahko pripomorem h kakovostni in argumentirani razpravi, ki bo vodila k učinkovitejšemu odločanju v državnem zboru.

Kakšna bo Slovenija leta 2020?

Slovenijo 2020 si predstavljam kot zeleno oazo. Pomembno je, da se odločimo za strategijo razvoja, ki bo naši državi dala značilen oziroma poseben pečat. Ena od možnosti je, da se Slovenija razvije v turistično državo, saj ima zato velike možnosti. Modro bi bilo, da se od trenutno razvitejših držav v Evropski uniji česa naučimo, predvsem da ne ponavljamo njihovih napak. Biti moramo izvirnejši, previdnejši in modrejši ter načrtovati dolgoročno. Verjamem, da bo Slovenija našla modrost na poti v tehnološko najrazvitejšo okolju in ljudem prijazno družbo, ki se bo ukvarjala s problemi tretjega sveta, ker bo večino svojih že rešila.

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License