Drago Lopert

Rojen: 1960
Kraj prebivanja: BREŽICE
Poklic: MAGISTER PRAVNIH ZNANOSTI
Delo, ki ga opravlja: DIREKTOR DAVČNEGA URADA BREŽICA

Kratka biografija

Rodil se je 6. novembra 1960 v Murski Soboti, osnovno šolo in gimnazijo je zaključil v Brežicah. Leta 1984 je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani in leta 1995 opravil pravosodni izpit. Leta 2003 je pridobil znanstveni naslov magister pravnih znanosti. Po prvi zaposlitvi na Temeljnem sodišču v Brežicah je z delom nadaljeval v Novem mestu in nato na Višjem sodišču v Ljubljani. Leta 1986 je postal direktor Uprave za družbene prihodke Občine Brežice, kasneje Republiške uprave za javne prihodke, Izpostave Brežice, ki jo je uspešno vodil do ustanovitve Davčnega urada Brežice leta 1996, ko je tudi bil imenovan za direktorja urada. To delo opravlja še danes. Konec leta 2007 mu je bila zaupana naloga vodenja mednarodne delovne skupine za pripravo nove strategije delovanja evropske organizacije davčnih uprav (IOTA). Nalogo je uspešno zaključil, za kar je prejel tudi mednarodno priznanje. Za uspešno delo na strokovnem področju in za prizadevanje za napredek v okolju, kjer živi, je prejel Oktobrsko nagrado – najvišje priznanje Občine Brežice.

Zakaj stranka Zares?

Delimo skupne vrednote: svobodo, odgovornost, strpnost, družbeno pravičnost, odprto družbo in odprto demokratično politiko. Državljanke in državljani si želimo naprej; želimo si novo politiko, konkurenčno gospodarstvo, tehnološki razvoj, visoko gospodarsko rast, socialno varnost in ohranitev okolja tudi za generacije za nami. Verjamem, da nam skupaj lahko uspe.

Zakaj jaz?

Sem zanesljiv, odličen organizator, s smislom za timsko delo. Odlikujeta me vztrajnost in uspešno reševanje problemov. Svoje potenciale sem sposoben razvijati v vseh situacijah, pri čemer so mi v pomoč osebnostne lastnosti, med njimi strokovnost, odgovornost, samostojnost, strateški pregled, komunikativnost, iniciativnost, ustvarjalnost in zanesljivost.

Kaj boste naredili za razvoj vašega okraja?

Zavzemal se bom:
1. za prednostno usmeritev sredstev iz evropskih strukturnih skladov na področje spodbujanja inovacijskega okolja in turizma;
2. za nova delovna mesta, da bodo mladi videli svojo eksistenco in priložnost za osebnostni razvoj v tem okolju;
3. da bodo prihodki od prodaje državnega premoženja in donos ob umiku države iz gospodarstva namenjeni za zagotavljanje dolgoročne stabilnosti pokojninske blagajne;
4. za pridelavo in uživanje varne in zdravju koristne hrane, pridelane na tradicionalni način in za povezovanje pridelovalcev z nosilci turizma in gostinstva v občini;
5. za ustanovitev prepoznavne visokošolske institucije – Fakultete za turizem;
6. za ohranitev regionalne Splošne bolnišnice Brežice in njeno specializacijo;
7. za omejitev vplivov poseganja države v naš prostor in vzpostavitev ravnovesja med koristmi in negativnimi posledicami za okolje, prostor in tukaj živeče prebivalce.

Kaj bo vaša prva poteza ob izvolitvi?

Konkurenčno gospodarstvo in podjetništvo ustvarjata pogoje za gospodarsko rast, boljši standard ljudi in njihovo socialno varnost, zato si bom predvsem prizadeval, da bodo sredstva iz evropskih strukturnih skladov namenjena spodbujanju inovacijskega okolja in turizma in za ustrezne davčne spodbude za vlaganja. Uresničitev vseh ostalih zapisanih ciljev pa pomeni večjo blaginjo posameznika in vseh ljudi skupaj.

Zakaj menite, da boste dober poslanec?

Pri svojem dosedanjem delu sem dodobra spoznal delovanje državne uprave. S sodelovanjem v državni delovni skupini sem si pridobil dragocene izkušnje pri organizaciji državnega organa, pri vodenju mednarodne skupine pa pri pripravi strategije mednarodne organizacije. Znam konstruktivno pristopiti k reševanju problematike: imam vizijo, strokovno znanje, sem odgovoren, vztrajen in ustvarjalen. Predvsem pa želim dati svoj prispevek k nadaljnjemu razvoju naše družbe.

Kakšna bo Slovenija leta 2020?

Slovenijo vidim v prihodnosti kot eno najrazvitejših evropskih držav. S stabilnimi javnimi financami, z razvitim in inovativnim gospodarstvom in turizmom. Kot državo, ki ceni posameznika, njegovo znanje in prispevek k družbeni blaginji, njegovo svobodo, pravice in obveznosti. Kot državo s sodobno javno upravo, z aktivnim pristopom k ohranjanju čistega okolja in vodnim bogastvom ter visoko stopnjo socialne varnosti državljank in državljanov.
To je podoba Slovenije, za katero se bom zavzemal.

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License