Matej Požun

Rojen: 1964
Kraj prebivanja: ZAGORJE OB SAVI
Poklic: UNIVERZITETNO DIPLOMIRAN INŽENIR RUDARSTVA
Delo, ki ga opravlja: DIREKTOR STROJNIH PROJETKOV ISTRABENZ GORENJE INŽENIRING

Kontakti:
ZARES – nova politika

Cesta zmage 35a
1410 Zagorje o/S

GSM: 041 729 607
E-pošta: zagorje@zares.si
E-pošta: matej.pozun@istrabenz.si
Spletna stran: www.zares.zasavje.si
Spletna stran: www.matejpozun.si

Časovnica »neuradnih ur« (lokalna pisarna):
SOB: od 8. do 11. ure

Kratka biografija

Rodil se je 14. februarja 1964 v Trbovljah. Študij na Oddelku za montanistiko Fakultete za naravoslovje in tehnologijo, smer rudarstvo, je dokončal leta 1988. Do leta 1995 je opravljal razna dela v zasavskih premogovnikih. Po sprejetju zakona o zapiranju rudnikov je v obdobju 1995–2000 kot direktor uspešno vodil dela zapiranja rudnika Zagorje. Podobno nalogo je opravljal tudi kot direktor družbe Rudnik Žirovski vrh v obdobju 2002–2004. Po dveletnem delu kot direktor družbe SVEA Lesna industrija Litija, d.d., se je v letu 2006 zaposlil v skupini Istrabenz Gorenje, kjer je trenutno direktor projektov. Je predsednik društva Košarkarski klub Zagorje, aktiven pa je tudi v Odboru za skoke in nordijsko kombinacijo SZS.

Zakaj stranka Zares?

Razočaran sem nad »tradicionalno« politiko, ki želi regulirati vse sfere javnega življenja. Verjamem v novo idejo samoomejevanja politike in vlogo države kot servisa državljanov. Verjamem, da sedanji čas po vstopu Slovenije v evropske povezave terja drugačno vlogo in drugačne odgovore na vprašanja za jutri, tako za demografska vprašanja, vprašanje obstoja javnega zdravstva in socialnega sistema, trajnostni razvoj, ekologijo in okoljske spremembe.

Zakaj jaz?

Po značaju sem nekonflikten, pripravljen na dialog, spoštujem drugačnost in ne izključujem argumentiranih nasprotnih mnenj. Pri vodenju družb sem poznan kot oseba, ki upošteva mnenje drugih, da bi dosegli skupni cilj. Verjamem v politiko dialoga ter v manj vmešavanja politike in države v gospodarstvo in v življenje ljudi. Verjamem v aktivno vlogo volivcev in volivk.

Kaj boste naredili za razvoj vašega okraja?

Zavzemal se bom:
1. za ureditev prometne infrastrukture: ureditev železniške postaje, parkirišč, gradnjo že dalj časa načrtovanega podhoda ter za spodbujanje uporabe avtobusnega prevoza za dostop iz posameznih krajev do železniške postaje,
2. za izrabo razpoložljive tople vode v KS Rudnik Toplice v Zagorju: gradnjo pokritega 25-metrskega bazena in uporabo tople vode za ogrevanje preko podpostaje,
3. za gradnjo načrtovane obrtne cone ob smotrni izbiri podjetniških idej in za sočasno ureditev cestne povezave ob levem bregu Kotredežčice,
4. za spodbujanje podjetništva in še posebej razvoja turizma s poudarkom na ponovni uveljavitvi Medijskih toplic v povezavi z naravnimi možnostmi Zasavja,
5. za umestitev lokacije tretje razvojne osi skozi Zasavje,
6. za podporo investiciji v nov termoenergetski objekt za sosežig premoga in lesne biomase ob upoštevanju vseh ekoloških zahtev na lokaciji sedanje TET.

Katera bo vaša prva poteza ob izvolitvi?

Glede na prioriteto ciljev bosta to vzpostavitev akcijskega načrta izvedbe z navezavo stikov na državni ravni do institucij, ki so vpete v realizacijo posameznih ciljev, ter umestitev ciljev v lokalno okolje, v razvojne, izvedbene in prostorske dokumente. Predvsem pa želim vzpostaviti takšno sodelovanje z županom in občinskim svetom, ki bo optimalno za uresničitev ciljev.

Zakaj menite, da boste dober poslanec?

Ker upoštevam mnenja drugih in sprejemam argumente tudi z druge strani. Prepričan sem, da je s tem tudi ugled poslanca višji.

Kakšna bo Slovenija leta 2020?

Vsekakor upam, da bo to Slovenija, v kateri se bomo ukvarjali s prihodnostjo in ne s preteklostjo, Slovenija, v kateri bo manj delitev na »naše« in »njihove«, Slovenija, v kateri bo manj države in več javne sfere zunaj uravnavanja politike. To so seveda želje, a grožnje izhajajo iz nas samih in okolja, njihovo reševanje pa ni vedno v naši moči: svetovno segrevanje, ekologija, recesije. Vsekakor verjamem v nadaljnjo rast in blaginjo, da bo Slovenija država z večjim BDP od povprečja Evropske unije in bo življenje generacij, ki prihajajo, kakovostnejše. Kako že gre? – Zemljo smo si sposodili od naših potomcev.

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License