Alenka Šoštarič

Rojena: 1965
Kraj prebivanja: KUNGOTA
Poklic: UNIVERZITETNO DIPLOMIRANA EKONOMISTKA
Delo, ki ga opravlja: SVETOVALKA DIREKTORJA PE POŠTE SLOVENIJA MARIBOR

Kontakti:
Pisarna ZARES

Svetozarevska ulica 6
2000 Maribor

Tel.: 0599 687 85
Faks: 02 449 26 54

E-pošta: alenka.sostaric@zares.si
E-pošta: alenka.sostaric@gmail.com

Časovnica »neuradnih ur« (lokalna pisarna):
PON–PET: od 16. do 19. ure

Kratka biografija

Rodila se je 6. februarja 1965 v Mariboru. Obiskovala je osnovno šolo Borisa Kidriča in nato Gimnazijo Miloša Zidanška v Mariboru. Študij je nadaljevala na Ekonomsko-poslovni fakulteti in pridobila naziv univerzitetna diplomirana ekonomistka. Od leta 1995 je zaposlena na Pošti Slovenije, kjer je v letih 1998–2005 vodila kadrovsko področje za 6.500 zaposlenih. Je strokovnjakinja za vrednotenje dela, sistemizacijo in nagrajevanje. Sodelovala je v številnih projektih Pošte za posodobitev in racionalizacijo poslovnih procesov. Trenutno je svetovalka direktorja Poslovne enote Maribor in se posveča trženju poštnih storitev velikim uporabnikom. S soprogom živita v Zgornji Kungoti in imata dva otroka, prvošolca in devetošolca.

Zakaj stranka Zares?

Ob razmišljanju o trenutnem stanju v Sloveniji in občutenju, da »v državnem vrhu« najodgovornejši delujejo nestrokovno, neodgovorno ali celo škodljivo državljanom, sem se zavedela, da je resnično treba nekaj spremeniti v slovenskem vsakdanu in na političnem področju. V osnutku programa stranke Zares sem našla to, za kar sem si že prej tudi kot posameznica prizadevala.

Zakaj jaz?

S svojimi idejami, odprtostjo in neposrednostjo ter strokovnimi kompetencami lahko pomagam uresničevati zastavljene cilje stranke. Rada se pogovarjam z ljudmi in jih vedno skušam razumeti. Verjamem v moč dialoga in argumentov. V vsaki slabi stvari vedno najdem nekaj dobrega. Sem tudi dobra organizatorka. Imam poslovne izkušnje na vodstvenih mestih, vajena sem delati v večjih sistemih.

Kaj boste naredili za razvoj vašega okraja?

Zavzemala se bom:
1. za zanesljivo in kakovostno zagotavljanje pitne vode mariborski regiji. Sistem Mariborskega vodovoda mora izpolniti vse zahteve ključnih evropskih »vodnih« dokumentov,
2. za pospeševanje gospodarskega razvoja mariborske regije s sodobno prometno infrastrukturo: dokončanje cestno-prometne infrastrukture (slovenski del Pirnske avtoceste od Šentilja do Gruškovja), nadgradnjo železniške infrastrukture (10. vseevropskega železniškega koridorja), prenos težkega cestnega prometa na železnico in ponovno aktiviranje mariborskega letališča,
3. za ekološko kmetovanje in okolju prijazno pridelavo hrane v mariborsko-podravski regiji, ki lahko postane »slovenski zelenjavni vrt«, ter za kapitalska vlaganja v ekološko nesporno intenzivno pridelovanje vrtnin in zdrave hrane,
4. za gradnjo gospodarskih objektov z novimi tehnologijami za pridobivanje alternativnih virov energije: gradnjo geotermalnih elektrarn, elektrarn na biomaso, vetrnih elektrarn, sončnih elektrarn, gradnjo sežigalnice odpadkov.

Katera bo vaša prva poteza ob izvolitvi?

Aktivno se bom zavzemala za interese prebivalstva mariborske regije na državni ravni in za intenzivnejše povezovanje s poslanci sosednjih regij.

Zakaj menite, da boste dobra poslanka?

Kot družbeno aktivna poslovna ženska, žena in mati se že od nekdaj srečujem z različnimi izzivi, zato vem, da bo poslansko mesto čast in priložnost, da pripomorem k dvigu kakovosti življenja v Sloveniji. Pripravljena sem se resno angažirati predvsem pri socialnih in okoljskih temah, saj sta mi ti področji še posebej blizu. S svojim znanjem in karakternimi lastnostmi lahko postanem del mozaika, ki bo Slovenijo vrnil na prave tirnice!

Kakšna bo Slovenija leta 2020?

Slovenija bo imela dobro prometno in telekomunikacijsko infrastrukturo. Bruto dohodek na prebivalca bo primerljiv z najrazvitejšimi v Evropski uniji. Večja mesta bodo imela sodoben in okolju prijazen javni potniški promet. Z obnovljivimi viri energije bo dosežen vpliv na 20-odstotno zmanjšanje porabe fosilnih goriv. Okoljevarstvena in kmetijska politika bosta strožji in več bo ekološko pridelane hrane, uvajale se bodo nove rastlinske kulture. Intenzivna bo gradnja domov za starostnike ter stanovanj za mlade družine in socialno ogrožene prebivalce. Vrtci bodo brezplačni za otroke, starejše od treh let. Vzpostavljeni bodo dobri sosedski odnosi s Hrvaško.

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License