Dušan Radonjič

Rojen: 1941
Kraj prebivanja: MARIBOR
Poklic: DOKTOR EKONOMSKIH ZNANOSTI
Delo, ki ga opravlja: REDNI PROFESOR EKONOMOSKO – POSLOVNE FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU

Kontakti:
Ribniška ulica 4
2000 Maribor

Tel.: 01 234 5678
Faks: 01 234 5678
GSM: 041 010 101

Kratka biografija

Rodil se je 29.4.1941. Nižjo in višjo gimnazijo je obiskoval v Mariboru. Ekonomijo je študiral v Ljubljani in Zagrebu, kjer je tudi doktoriral s področja marketinga. Po diplomi se je zaposlil v Mariborski tekstilni tovarni, nato v Zlatorogu v Mariboru. Akademsko kariero je začel kot asistent na Visoki ekonomsko-komercialni šoli, kjer je zaposlen še danes. Leta 1987 je bil izvoljen za dekana Ekonomsko-poslovne fakultete. V letih 1996 in 1997 je bil prorektor Univerze v Mariboru za področje izobraževanja. To funkcijo je opravljal tudi v času od 2003–2007. Je član različnih strokovnih tujih organizacij, predaval je tudi na tujih univerzah. Danes je predsednik ECBE – European Council for Business Education.

Zakaj stranka Zares?

Stranka Zares ima sveže ideje, je objektivna pri tolmačenju družbenoekonomskih in političnih videnj, ima jasna stališča o preteklosti in sedanjem trenutku ter svojo vizijo prihodnosti. Program stranke je zastavljen realno in usmerjen dolgoročno. Cilji v tem programu so prvenstveno opredeljeni kot družbeni cilji, vendar ob upoštevanju vseh dejavnikov v tej družbi in potencialov, ki jih nudi.

Zakaj jaz?

Sem načelen, znam animirati ljudi, cenim timsko delo in dosežke sodelavcev. Pravijo, da zastavljene cilje uspešno uresničujem. Imam delovne izkušnje iz gospodarstva, v visokem šolstvu pa sem si jih pridobil ne le kot profesor, temveč tudi kot vodilna oseba praktično na vseh vodstvenih ravneh. Svoje videnje družbenoekonomskih in političnih dejstev v naši družbi vidim tudi v luči svojih mednarodnih izkušenj in delovanja.

Kaj bom naredil za razvoj svojega okraja?

Zavzemal se bom:
1. za dvig stopnje zaposlenosti, kar pomeni iskanje možnosti za odpiranje novih delovnih mest,
2. za ponovno uveljavitev strokovnega šolstva, ki je bilo do sedaj praktično izničeno, kar se kaže v hudem pomanjkanju teh kadrov v gospodarstvu,
3. za dvig kakovosti na vseh ravneh izobraževanja, kar pomeni predvsem za izboljšanje infrastrukture in pogojev izobraževanja ter za dvig športnih aktivnosti mladih,
4. za cenejše vrtce in za zadostno število mest v vrtcih,
5. za višjo uveljavitev kulture in kulturnih prireditev,
6. za večjo ekološko, prometno in zdravstveno varnost prebivalcev okraja.

Kaj bo moja prva poteza ob izvolitvi?

Moja prva aktivnost bo podrobnejša predstavitev operativnega programa prebivalcem okraja. Želim dobiti povratne informacije od prebivalcev in na tej podlagi stkati mrežo povezav z uradnimi in neuradnimi institucijami in organizacijami.

Zakaj menim, da bom dober poslanec?

Prepričan sem, da bom dober poslanec, ker znam prisluhniti ljudem in jim objektivno predstaviti možnosti pri realizaciji določene problematike, se vselej dobro pripravim za razgovor oziroma za soočenje mnenj, se mi zdi pošteno, da svoje obljube tudi uresničim po najboljših močeh, sem pri svojih argumentacijah trden in pri realizaciji zamisli odločen, imam dolgoletne izkušnje nastopanja v javnosti ter sem zagovornik in akter inovativnih akcij pri doseganju zastavljenih ciljev.

Kakšna bo Slovenija leta 2020?

Program stranke Zares je sam po sebi dolgoročneje usmerjen. Osebno pa vidim Slovenijo kot državo, ki bo v sklopu Evropske unije prepoznavna tako gospodarsko kot tudi politično, kulturno in socialno. Vidim jo kot deželo višjega življenjskega standarda, kot deželo tolerantnosti do drugačnih, vidim jo kot inovativno sredino, vendar v povezavi z mednarodnim okoljem tako pri ustvarjanju novega kot tudi ohranjanju zgodovinsko posebnega. Pri doseganju te vizije pa vidim temeljno vrednoto v ljudeh, široko izobraženih in sposobnih razumeti dogodke v svojem in pa v globalnem prostoru. Torej, znanje in izobraževanje postavljam na prvo mesto, kajti prepričan sem, da je realna vizija družbe uresničljiva samo na tej podlagi.

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License