Tadej Slapnik

Rojen: 1973
Kraj prebivanja: SLOVENSKE KONJICE
Poklic: UNIVERZITETNO DIPLOMIRAN INŽENIR STROJNIŠTVA
Delo, ki ga opravlja: DIREKTOR MLADINSKEGA CENTRA DRAVINJSKE DOLINE

Kontakti:

GSM: 070 550 717
E-pošta: tadej.slapnik@zares.si
Facebook: Tadej Slapnik

Časovnica »neuradnih ur«:
PON–SOB: od 19. do 21. ure (na gorjem naslovu)
VSAK DAN: od 9. do 20. ure (GSM in e-pošta)

Kratka biografija

Rodil se je 17. oktobra 1973. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani inženir strojništva in je zaposlen na Mladinskem centru Dravinjske doline. Ob delu se izobražuje na podiplomskem študiju tehniškega varstva okolja. Svoje znanje je izpopolnjeval tudi na izobraževanjih v skandinavskih državah, na Irskem in v Izraelu. Je občinski svetnik in predsednik odbora za finance in premoženje občinskega sveta Občine Slovenske Konjice. V prostem času je aktiven na področju humanitarne dejavnosti, ljubiteljsko pa se ukvarja s pohodništvom in tekom. Je poročen in oče dveh otrok

Zakaj stranka Zares?

V stranki Zares se združujemo ljudje, ki vemo, da v Sloveniji ni prostora za delitev na naše in vaše. Pri političnem delovanju si prizadevamo s sodelovanjem in medsebojnim spoštovanjem združevati različne poglede na razvoj naše države na skupni imenovalec, ki bo v odločanje in ustvarjanje pritegnil tudi državljanke in državljane, da bomo skupaj udejanjali potreben razvoj in blaginjo za vse.

Zakaj jaz?

Moje znanje in izkušnje že več kot 15 let posvečam delu z ljudmi in za ljudi. Pričakovanja ljudi izpolnjujem z odgovornim delom, medsebojnim sodelovanjem in dialogom. Pri delu sekretarja poslanske skupine Državnega zbora RS in v upravnem odboru Sklada za razgradnjo nuklearne elektrarne Krško sem pridobil izkušnje in znanje za kakovostno in koristno delo za ljudi, ki jih bom zastopal.

Kaj boste naredili za razvoj vašega okraja?

Zavzemal se bom:
1. za obnovo in gradnjo potrebnih prizidkov ter gradnjo novih vrtcev in za ureditev otroških igrišč s sodobnimi in varnimi igrali,
2. za izboljšanje kakovosti in dostopnosti zdravstvene oskrbe in gradnjo domov za ostarele,
3. za obnovo osnovnih šol v Zrečah in Ločah ter gradnjo knjižnice šoli v Vitanju,
4. za zagotovitev dobro plačanih delovnih mest s podporo razvoju gospodarstva in turizma z evropskimi in državnimi sredstvi,
5. za gradnjo novih stanovanj, varovanih stanovanj za starejše in dostopnih stanovanj za mlade družine,
6. za večjo podporo države gasilskim, kulturnim, športnim, humanitarnim, socialnim in mladinskim društvom ter za odpravo obveznosti plačevanja prispevkov Sazasu pri njihovem delovanju.

Katera bo vaša prva poteza ob izvolitvi?

Zavzel se bom za izvedbo projekta Celovito urejanje porečja Dravinje, ki prebivalcem naših občin pomeni neponovljivo možnost koriščenja državnih in evropskih sredstev za sofinanciranje celovite ureditve sistemov za zagotavljanje čiste pitne vode, gradnje čistilnih naprav, ureditve sistema odlaganja komunalnih odpadkov in ureditve porečij reke Dravinje na poplavnih območjih.

Zakaj menite, da boste dober poslanec?

Na izobraževanjih v skandinavskih državah sem pridobil uporabno znanje in izkušnje, kako so si v teh državah zagotovili tako visoko kakovost življenja. Uspelo jim je tudi z zagotavljanjem možnosti za ustvarjalno odraščanje mladih. Zato se bom kot poslanec zavzemal, da bo tudi naša država omogočila boljše pogoje mladim pri njihovem odraščanju, vključevanju in soustvarjanju družbe, katere temelji so.

Kakšna bo Slovenija leta 2020?

Slovenijo si predstavljam kot državo ustvarjalnih, uspešnih in z življenjem zadovoljnih državljanov. Za to pa moramo že danes veliko več podpore nameniti spodbujanju kreativnega, v družbo vključujočega in soodločujočega odraščanja mladih. Omogočiti jim moramo kulturno, organizacijsko, športno in kreativno udejstvovanje v družbi ter na vseh področjih spodbujati njihove neskončne ustvarjalne potenciale. Zavedajmo se: »Današnji mladi so Slovenija 2020.«

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License