Ladimir Brolih

Rojen: 1954
Kraj prebivanja: MARIBOR
Poklic: UNIVERZITETNO DIPLOMIRAN PRAVNIK
Delo, ki ga opravlja: DIREKTOR GOSPODARSKE DRUŽBE

Kontakti:
Pisarna ZARES

Svetozarevska 6
2000 Maribor

Tel.: 0599 68 785
GSM: 041 720 144
E-pošta: ladimir.brolih@zares.org

Časovnica »neuradnih ur«
Za volilke in volilce je dosegljiv po dogovoru in tudi na prireditvah stranke.

Kratka biografija

Rodil se je 6. januarja 1954 v Mariboru. Osnovno in Elektrogospodarsko šolo je končal v Mariboru, leta 1978 pa Višjo pravno šolo na Univerzi v Mariboru, kjer je bil tudi prodekan – študent. Po končanem študiju se je zaposlil v Založbi Obzorja kot pomočnik direktorja DSSS. Od leta 1982 do 1990 je opravljal profesionalno politično funkcijo v Zvezi sindikatov Slovenije, nato pa je bil do leta 2003 samostojni podjetnik na področju gradbenega inženiringa. V letih od 2003 do 2005 je deloval kot izvršni direktor v družbi Prevent gradnje, d.o.o., sedaj pa nadaljuje pot samostojnega podjetnika. Pri dosedanjem delu si je pridobil izkušnje pri vodenju družb, predvsem na komercialnem in kadrovskem področju. Bil je tudi podpredsednik Košarkarske zveze Slovenije. Je poročen in ima dva sinova.

Zakaj stranka Zares?

Stranka Zares je tisti subjekt v političnem prostoru, ki s svojim programom opredeljuje nove odnose v politiki in iz realnega spoznavanja stanja, kje smo, izhaja z jasno vizijo, naj bo politika v službi ljudi, a se hkrati umakne iz vsakdanjega življenja. Politika ni najusodnejša in vsemogočna, življenje je mnogo več in bogatejše kot sama politika.

Zakaj jaz?

Življenje me je naučilo, da je treba biti vztrajen, pravičen, znati poslušati in prisluhniti, odpirati dialog, upoštevati temeljne moralne in etične norme, imeti čut socialne pravičnosti in izoblikovan odnos do okolja ter da si lahko samo s svojim delom in znanjem ustvarimo materialni status. To sem in lahko se z mirno vestjo postavim na portal javnosti.

Kaj boste naredili za razvoj vašega okraja?

Zavzemal se bom:
1. za usklajeno delovanje vseh poslancev iz volilne enote ter skupno dogovarjanje in predlaganje ukrepov za realizacijo programov, ki bodo Mariboru zagotovili enakopravno obravnavanje pri delitvi proračunskih sredstev in sredstev razvojnih programov,
2. za gradnjo infrastrukture, predvsem za letališče Edvarda Rusjana,
3. za vlaganje sredstev v opremo in raziskovalne programe na Univerzi v Mariboru,
4. za razreševanje ekoloških vprašanj, predvsem za ohranjanje pitne vode,
5. za skupno zavzemanje pri projektih na področju kulture in turizma ter za financiranje že sprejetih projektov, kot sta Univerziada in Maribor – kulturna prestolnica Evrope.

Katera bo vaša prva poteza ob izvolitvi

Zavzel se bom za spremembe zakonodaje: za večji vpliv javnosti, več neposredne demokracije, za oblikovanje družbenih norm ter na področju socialne politike za večjo družbeno skrb za nezmožne dela. Zavzel se bom za avtonomijo družbenih podsistemov in uveljavljanje pravne države kot temelja za pošten in perspektiven razvoj družbenih odnosov.

Zakaj menite, da boste dober poslanec?

Ker razumem družbene, socialne in globalne probleme, znam prisluhniti in sem dovolj vztrajen, da lahko na argumentiran način prepričam sogovornike o potrebnosti uveljavitve predlogov.

Kakšna bo Slovenija leta 2020?

V tehnološkem pogledu se bo Slovenija uvrščala med najrazvitejše države, kjer bosta veljala posebno varstvo voda ter prepoved uporabe vseh škodljivih zaščitnih sredstev v kmetijstvu in genskega pridelovanja kmetijskih proizvodov. Varovana območja ter razvoj term na panonskem področju in projektov v alpskem delu ji bodo omogočili izjemen skok turističnih prihodkov. Železnica bo modernizirana ter zgrajena bosta drugi tir na relaciji vzhod-zahod in hitra cesta sever-jug. Promet v mestih z več kakor 50.000 prebivalci bo urejen s tramvajskimi progami, mestna jedra pa bodo zaprta za promet. Delež storitev v DBP se bo bistveno povečal. Po letu 2020 bo politika postala neopazna.

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License