Zdenka Kovač

Rojena: 1954
Kraj prebivanja: SLOVENSKE KONJICE
Poklic: MAGISTRA SOCIOLOGIJE MANAGEMENTA
Delo, ki ga opravlja: MEDNARODNA STROKOVNJAKINJA, VISOKOŠOLSKA PREDAVATELJICA IN RAZISKOVALKA

Kontakti:
Pisarna ZARES, MO Maribor

Svetozarevska 6
2000 Maribor

GSM: 031 318 866
E-pošta: Zdenka.Kovac@zares.si
E-pošta: info.soncnica@gmail.com
Osebna spletna stran: www.soncnica.net

Časovnica »neuradnih ur«
V skladu z dogovorom z MO Maribor

Kratka biografija

Rodila se je leta 1954 v Mariboru. Socialno delo, organizacijske znanosti, sociologija globalnega menedžmenta in podjetništvo so področja študija, ki so jo pripeljala do naziva magistra sociologije. Ob tem se je izpopolnjevala na eni domači ter dveh tujih poslovnih šolah v ZDA in Nemčiji za svetovalca in učitelja ustvarjalnega podjetništva, v zadnjem času raziskuje fenomen podjetništva s socialnimi cilji. Zaresovci jo poznajo kot svetovalko, razvojnico, predavateljico, državno sekretarko za zaposlovanje, ministrico za regionalni razvoj, mater dveh odraslih sinov in babi treh vnukinj, kot človeka, ki je vse svoje življenje usmerjen k ljudem in razvoju s človeškim obrazom in ki nenehno išče nove poti za izboljšanje življenja in pogojev za zaposlovanje malih ljudi, katerim tranzicija ni bila prijazna mati.

Zakaj stranka Zares?

Ker verjamem, da bo stranka Zares slovenski politiki vrnila kredibilnost. Prizadeva si za Slovenijo z več zaupanja in tolerantnosti, za večji vpliv civilne družbe ter socialno odgovorno podjetništvo in trajnostni razvoj – tri najpomembnejše stebre prihodnjega ljudem bolj prijaznega razvoja.

Zakaj jaz?

Vse svoje znanje, sposobnosti in več kot tridesetletno delovno kariero posvečam delu z ljudmi in spodbujanju razvoja. Na tisoče uspešno izpeljanih pomoči posameznikom pri iskanju novih zaposlitev ali samozaposlitev štejem za prvi ključni dosežek. Uspešno zaključena slovenska pogajanja z Evropsko unijo na področju kohezijske politike pa za drugi največji uspeh.

Kaj boste naredili za razvoj vašega okraja?

Zavzemala se bom:
1. za oblikovanje Maribora v središče ustvarjalne evropske regije, ki bo prepoznavna po svojih ustvarjalcih, raziskovalcih in cvetoči gospodarski aktivnosti; univerziada in projekt kulturne prestolnice Evrope lahko pomenita preporod,
2. za Maribor kot mesto mladih iz vse Evrope,
3. za vzpostavitev štajerskega logističnega centra v Mariboru in za razvoj ustrezne infrastrukture v ta namen,
4. za vzpostavitev središča novega podjetništva s socialnimi cilji,
5. za iskanje novih rešitev za boljše življenje vseh prebivalcev mesta in regije v sodelovanju med civilno družbo, podjetji in javnim sektorjem.

Katera bo vaša prva poteza ob izvolitvi?

Prizadevala si bom pridobiti evropska in domača razvojna sredstva, ki bodo slovenskim regijam omogočila razvoj, zavzela pa se bom tudi za soodločanje civilne družbe v partnerstvu z vlado in lokalnimi skupnostmi o razvojnih ciljih ter za vzpostavitev boljšega povezovanja mesta in podeželja za zagotovitev samooskrbe z zdravo hrano z vzpostavitvijo lokalne oskrbne skupnosti.

Zakaj menite, da boste dobra poslanka?

Izkušnje pri delu z ljudmi in spodbujanju razvoja bom uporabila, da s spremembami zakonodaje in s sprejemanjem razvojnih programov v parlamentu svojo pozornost usmerim na vzpostavljanje pogojev za dostojno življenje in delo malega človeka in mladih.

Kakšna bo Slovenija leta 2020?

Verjamem, da se je vredno truditi za boljše življenje svojih vnukinj in njihovih otrok, za boljše življenje vnukov mojih sosedov in njihovih vnukov, da bi jim zapustili žlahtnejšo deželo. Hitrejšo trajnostno naravnano ekonomsko rast bomo dosegli, ko bodo vse slovenske regije postale centri odličnosti, inovacij in ustvarjalnosti ter bodo znale kar najbolj izkoristiti svoje potenciale, ko bo slovensko podeželje poznan pridelovalec kakovostne ekološko pridelane hrane in zaželeno mesto počitka, rekreacije in nabiranja zdravja ter ko bo Slovenija s svojim raznolikim okoljem v Evropi in svetu prepoznavna kot evropski botanični vrt

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License