Janja Vidmar

Rojena: 1962
Kraj prebivanja: MARIBOR
Poklic: PISATELJICA IN SCENARISTKA
Delo, ki ga opravlja: PISATELJICA IN SCENARISTKA

Kontakti:
Pisarna Zares

Svetozarevska 6
2000 Maribor

Tel.: 02 25 11 604
Faks: 02 25 11 604
GMS: 041 530 193
E-pošta: janja.vidmar@zares.si
Osebna spletna stran: www.drustvo-dsp.si

Časovnica »neuradnih« ur (lokalna pisarna):
VSAK DAN: popoldne ob vnaprejšnjem dogovoru

Kratka biografija

Rodila se je 19. marca 1962 na Ptuju. Maturirala je na Prvi gimnaziji v Mariboru, nato študirala na Akademiji za likovno umetnost, pozneje na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Danes je absolventka Pedagoške fakultete Maribor. Avtorica pisateljuje skoraj dvajset let, od leta 1996 ima status samostojne delavke v kulturi. Je članica Društva slovenskih pisateljev in v njem predsednica Sekcije za mladinsko književnost, predsednica programa Povabimo besedo ter pobudnica in ustanoviteljica nagrade Desetnica, ki je bila prvič podeljena leta 2004. Kot avtorica in predsednica sekcije si prizadeva za uveljavitev in promocijo mladinske literature. Doma in v tujini večkrat nagrajevana avtorica s svojo problemsko literaturo bralcem nudi individualno izkušnjo etičnega.

Zakaj stranka Zares?

Načeloma mi politiki in politika vlivajo nezaupanje, saj razen predvolilnih praznih obljub od njih ni kaj dosti koristi. Vendar vedno bolj spoznavam, da stranki Zares gre zares za stvari, ki so onkraj korupcije in klientelizma. Ker sem tudi sama navadna državljanka s krediti, trajniki in šoloobveznim otrokom, verjamem, da v stranki Zares prevladujeta vest in čut za pravičnost in da njen moralni kompas kaže v smeri socialno varne države. Nočem, da me politika pokvari, zato se mi zdi stranka Zares edina stranka s konceptom in dejansko vizijo na političnem trgu.

Zakaj jaz?

Sem oseba z izrazitim čutom za pravičnost. Za zatirane in tiste, ki se jim dogaja krivica, se vedno zavzamem. Spoštujem vse ljudi, od brezdomcev do dekanov in direktorjev. Zagovarjam strpnost in dosledno izvajanje zakonov, ki naj veljajo za vse enako, kajti v tem primeru tudi pravice pridobijo vrednost. Brez močnega zaledja in elitnih podpornikov si upam opozarjati na pereče razmere v najobčutljivejših segmentih družbe in se zavzemati za večjo socialno varnost mladih in marginaliziranih skupin.

Kaj boste naredili za razvoj vašega okraja?

Zavzemala se bom:
1. za ustvarjanje možnosti za mlade, da se izvijejo iz občutka brezizhodnosti, za njihovo aktiviranje s prireditvami, prostovoljnimi akcijami, kulturnimi in športnimi dogodki ter za gradnjo klubov za druženje in rekreacijo,
2. za spodbujanje duhovnih in etičnih parametrov pri socialno šibkejših z vključevanjem v lokalno javno delovanje,
3. za izpostavitev kulture kot vrha piramide zadovoljevanja človekovih potreb – z začetkom kar v parlamentu,
4. za pridobitev mecenov, ki bi podobno kot pri Unicefovem projektu botrinjstva donirali sredstva v enkratnem znesku ali redne mesečne prilive za nadarjene slovenske otroke iz socialno ogroženih družin,
5. za pritegnitev delavcev k aktivnemu sodelovanju v razvoju vizije podjetja, v katerem so zaposleni.

Katera bo vaša prva poteza ob izvolitvi?

V državnem zboru želim dvigniti kulturo in raven razprave. V gospodarstvu bom delavce pritegnila k aktivnemu sodelovanju v razvoju posameznega podjetja, saj je iz statistik razvidno, da premorejo delavci še vrsto sposobnosti, ki ostajajo na delovnem mestu neizkoriščene, premalo prispevajo k aktivni politiki podjetja, zato ga ne čutijo kot svojega oziroma ne čutijo pripadnosti.

Zakaj menite, da boste dobra poslanka?

Ne verjamem, da lahko en sam človek premika gore, verjamem pa, da lahko glas posameznika na svoji poti pridobi mnogo odmevov. Slovenija je dežela dobrih ljudi, čas je, da ti ljudje zasedejo tudi poslanske klopi in naredijo nekaj dobrega za to državo. Dobrota samo v naših srcih je premalo. Menim, da lahko pisatelji vzpostavimo ravnovesje med legitimnostjo in človekovo vestjo, na katero opozarja tudi moj stanovski kolega Lainšček.

Kakšna bo Slovenija leta 2020?

Predvsem je odvisno od vseh nas, ne le od državnega zbora. Če bomo uspeli izkoreniniti pasivnost in inercijo na mnogih področjih, bo zacvetela v močno in pravično državo s stabilno politiko in s politiki, ki jih bodo držali na vajetih volivci, v nasprotnem primeru si nas bodo razdelili sosedje. Slovenija mora odločneje nastopati v odnosih meje s Hrvaško. Upam, da bo leta 2020 tudi več ozaveščenih kot onih, ki nekritično sprejemajo vse državne odločitve.

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License