Ivo Vajgl

Rojen: 1943
Kraj prebivanja: BREZOVICA
Poklic: UNIVERZITETNO DIPLOMIRAN AGRONOM
Delo, ki ga opravlja: VODJA INŠTITUTA ZA EVROPSKE ZADEVE INEA V LJUBLJANI

Kratka biografija

Rodil se je 3. marca 1943 v Mariboru. Diplomiral je na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Že v času študija se je usmeril v novinarstvo in delal v Mariboru pri Katedri, nato pa dve leti kot glavni urednik revije Tribuna v Ljubljani. V naslednjih letih je bil najprej dopisnik RTV Slovenija in Dela v Trstu, nato dopisnik Tanjuga v Bonnu. V zunanjo politiko in diplomacijo je vstopil leta 1980. Bil je generalni konzul SFRJ v Clevelandu, nato od 1988–1991 veleposlanik in predstavnik za tisk tedanjega jugoslovanskega zunanjega ministrstva. S tega mesta je odstopil po referendumu o osamosvojitvi Slovenije. Od prvega dne samostojne Slovenije je bil v Ministrstvu za zunanje zadeve RS, nato pa v letih 1992–1996 veleposlanik RS v sedmih nordijskih in baltskih državah s sedežem v Stockholmu, državni sekretar v MZZ, od 1998–2002 veleposlanik v Avstriji in šef misije RS pri OVSE na Dunaju, od 2002–2004 veleposlanik v Berlinu, nato minister za zunanje zadeve v vladi prejšnjega mandata. Od leta 2004 do konca njegovega mandata je bil svetovalec predsednika republike dr. Janeza Drnovška. Zadnji dve leti vodi mednarodni inštitut za evropske zadeve INEA v Ljubljani.

Zakaj stranka Zares?

Slovenski politični prostor potrebuje osvežitve. Ob ustanavljanju nove stranke Zares in ustvarjanju njenega programa je bilo kmalu očitno, da smo v njej ljudje, ki bomo sposobni premagati lastne slabosti in slabosti, ki se jih je naša družba nalezla v letih hitrega spreminjanja in razslojevanja. Zares lahko prispeva k izboljšanju ugleda politike, k povečanju njene odgovornosti in približevanju resničnim problemom ljudi. Politika ni peskovnik za poklicne politikante, ampak delo za skupne koristi in zadovoljstvo!

Zakaj jaz?

V vsem svojem poklicnem življenju sem vselej moral prevzemati polno odgovornost za svoje početje. Sem odločen, tudi oster, kadar je treba, vedno pa dajem prednost prijaznosti pred avtoritarnostjo. Pri svojem dolgoletnem delu v mednarodnih okoljih sem spoznal, da pomeni dana beseda enako trdno obvezo kot pravna norma, zato svojo besedo držim.

Kaj boste naredili za razvoj vašega okraja?

Zavzemal se bom:
1. za odkrivanje možnosti in virov sredstev za hitrejši in stabilnejši razvoj mesta na vseh področjih, za učinkovito črpanje evropskih sredstev ter za navezovanje stikov med Univerzo in drugimi institucijami v Mariboru ter sorodnimi institucijami v tujini. Maribor je moje rojstno mesto. Vedno znova sem se veselil njegove odprtosti, pripravljenosti sprejeti dobre zglede od drugih, na primer od sosednjih Avstrijcev, in sposobnosti prilagoditi se ogromnim spremembam in udarcem, ki so jih prva leta po osamosvojitvi zadala mariborskemu gospodarstvu,
2. za uveljavitev Maribora kot močnega regionalnega središča, ki lahko posreduje znanje in privlači partnerje iz srednje in jugovzhodne Evrope, še posebej z območja nekdanje skupne države,
3. za okrepitev glasu našega mesta na državni ravni in za zagotavljanje enakopravnega položaja pri ustvarjanju in delitvi nacionalnega bogastva.

Katera bo vaša prva poteza ob izvolitvi?

Vzel si bom veliko časa za sestanke in pogovore s sodelavci in tistimi odgovornimi ljudmi v Mariboru, s katerimi bom najkoristneje opredelil svoje poslanske prioritete. Rad bi bil koristen za ljudi, ki mi bodo izkazali svoje zaupanje.

Zakaj menite da boste dober poslanec?

Ker se pri svojem delu opiram na dejstva in na resnico in ker sem uspešen in trd pogajalec. Prepričan sem, da lahko prispevam k dvigu politične kulture v državnem zboru in omajanega ugleda te pomembne ustanove.

Kakšna bo Slovenija leta 2020?

Nisem vedež, sem pa zmerni optimist. Čeprav smo majhna država, moramo dodati svoj glas tistim, ki so zaskrbljeni zaradi splošnega razvoja v svetu. Najznačilnejši pojav in hkrati najbolj občuten razlog za zaskrbljenost so podnebne spremembe z njihovimi neposrednimi posledicami, kot so vodne ujme, toča, viharji, plazovi. Na svetu nismo sami, ne moremo se ograditi z zidom, ki bi varoval našo blaginjo! Biti moramo glasni in dejavni, neučakani in trdovratni pri opozarjanju na odgovornost tistih, ki imajo več bogastva in moči in ki pogosto tudi največ prispevajo k našim skrbem. V letu 2020 bo Slovenija lepa in bogata domovina svojim prebivalcem. Zato bomo morali precej storiti vsi.

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License