József Györkös

Rojen: 1961
Kraj prebivanja: MARIBOR
Poklic: DOKTOR TEHNIŠKIH ZNANOSTI
Delo, ki ga opravlja: UNIVERZITETNI PROFESOR

Kontakti:
Mestni odbor Zares Maribor

Svetozarevska 6
2000 Maribor

Tel.: 0599 68 785
E-pošta: jozsef.gyorkos@zares.si
E-pošta: maribor@zares.si
Spletna stran: www.gyorkos.eu

Časovnica »neuradnih ur« (lokalna pisarna):
VSAK DAN: po 17. uri oziroma po dogovoru

Kratka biografija

Rodil se je 18. aprila 1961 v Mariboru in je oče odrasle hčere. Zaposlen je kot redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v Mariboru, kjer poučuje predmete s področij informatike in medijskih komunikacij. Je presojevalec raziskovalnih projektov Evropske unije. V letih 2001–2004 je bil državni sekretar na Ministrstvu za informacijsko družbo, danes pa je aktiven mestni svetnik v Mariboru. Po izobrazbi je sicer tehnik, a po duši je družboslovec, ki ga še posebej zanima, koliko zasebnosti smo se ljudje pripravljeni odpovedati pri udobni uporabi sodobnih mobilnih in internetnih komunikacij.

Zakaj stranka Zares?

Ker zares želim, znam in zmorem novo politiko stranke Zares prenašati v naš vsakdan. Novi razvojni dogovor, ki ga ponuja stranka Zares skupaj z načelom sonaravnega razvoja, je pravi odgovor na vedno bolj zaskrbljujoče stanje posameznika v družbi. Vedno večjim izzivom, ki jih pred nas postavlja globaliziran svet, bomo kos samo tako, da bomo presegli večne (zgodovinske) teme in dileme slovenske politike ter v ospredje postavili posameznika ne glede na to, v kateri vojski so bili njegovi starši, stari starši ali oni sami.

Zakaj jaz?

Moje dosedanje delo, izkušnje in znanje mi omogočajo, da svoje prepričanje o nenehni nujnosti uvajanja novosti uresničim tudi v politiki. Nikoli ne pristajam na to, da ni mogoče ničesar narediti, na nič vplivati, ničesar spremeniti. Pri tem pa mi to željo podpirajo še moje znanje, izkušnje in nenehna pripravljenost na nove izzive, ki mi tudi dajejo podlago, da moje delovanje in nastope zaznamujejo jasna stališča in tehtni argumenti. A še tako dobri argumenti so brez čustvene inteligence zaman.

Kaj boste naredili za razvoj vašega okraja?

Zavzemal se bom:
1. za vzpostavitev Maribora z okolico kot središča prepoznavne in dovolj velike regije, ki se bo sposobna spopasti s centralizacijo na eni strani in občinsko drobitvijo na drugi. Ta regija mora imeti več urbanih središč, hkrati pa mora močno podeželsko zaledje omogočati kakovostno prehransko samooskrbo,
2. za povezovanje vseh ustvarjalnih potencialov v mestu in vzpostavitev prostora za kreativne ljudi,
3. za vzpostavitev Maribora kot resnično univerzitetnega mesta, kar pa zahteva premagovanje že kar dolgotrajnega nelagodja v odnosu med mestno upravo in univerzo,
4. za vzpostavitev Maribora kot mesta optimizma in rasti, kjer se projekti ne rojevajo samo enkrat na štiri leta. Maribor se mora tudi z uspešno uporabo razvojnih sredstev uvrstiti na zemljevid Evrope kot mesto dinamičnih, drznih, iznajdljivih ljudi.

Katera bo vaša prva poteza ob izvolitvi?

Predvsem bom še naprej sledil svojemu načelu, da je treba vsakomur prisluhniti in mu ponuditi sodelovanje. Takoj bom podal pobudo za skrajšanje roka hranjenja podatkov o tem, s kom, od kod in kdaj državljani elektronsko komuniciramo. Sedanja vlada je predpisala neverjetnih 24 mesecev, predlagal pa bom skrajšanje na 9 mesecev, kot je običaj v državah Evropske unije, po katerih se radi zgledujemo.

Zakaj menite, da boste dober poslanec?

Trenutno je parlament ujet v krču premalo utemeljenih in čustveno nabitih razprav. Prispevati želim k treznemu dialogu med različnimi političnimi opcijami. Dvojezično lendavsko okolje, v katerem sem odraščal, me je močno zaznamovalo. Življenje v dveh jezikih, v dveh zgodovinah, v dveh kulturah me je naredilo strpnega in socialno veščega.

Kakšna bo Slovenija leta 2020?

Slovenija bo še bolj vpeta v mednarodni prostor tako z dobrih kot s slabih strani. Lastna modrost in volja do dela ne bosta zadoščali, saj bo tehnološki razvoj do leta 2020 prinesel neslutene spremembe, ki bodo prevrednotile naše današnje predstave o tem, kaj je pomembno in kaj ni. Podnebne spremembe in bistveno večjo izpostavljenost mobilnosti državljanov lastne in drugih držav bo Slovenija s svojim odprtim pristopom uspešno uporabila za svoj razvoj v močno Evropo in svet. Pozitivni scenarij, na katerega stavim, se bo uresničil le, če bomo imeli dovolj znanja za napredek, premišljenosti do narave in sočutja do sočloveka.

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License